Demiryolcuyuz.biz

A+ A A-

Demiryolu Kanunu Memur-Sen Görüşü.

Sayı :MSK.08.UMS.85/505                                                                                                                  11.09.2012

Konu :Demiryolu serbestleştirme kanunu Hk.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

-Yeni çıkacak olan Demiryolu serbestleşmesi kanunu içerisinde, Bağlı ortaklıklar ile birlikte yeni kurulacak Türk Tren AŞ'ninde bağlı ortaklık olarak yapılandırılmasını istiyoruz.

-Demiryolları tüm dünyada olduğu gibi devlet tarafından desteklenmesi gereken bir sektördür. Öyle ki. altyapısı, işletmesi ve vagon ve lokomotif üreticileriyle birlikte desteklenmesi gerekir. En azından koordine ve belirlenen politikalar çerçevesinde boşluk oluşmaması gerekmektedir. Boşluk olursa kesinlikle başka aktörlerce (genellikle dış unsurlar) doldurulur. Bu nedenle sektörün dağılmaması için gelişmiş Demiryollarına sahip ülkeler Demiryollarına vereceği desteği özel olarak ele almakla ve uygulamaktadır.

Dünyadaki uygulamalar göz önüne alınırsa özellikle gelişmiş ülkeler Demiryolu sektöründen devletin desteğini ve kontrolünü kesmemiştir. Avrupa Birliği kriterleri emrettiği halde Almanya ve Fransa (Avrupa'nın en gelişmiş demiryoluna sahip 2 ülkesi) tamamen ayrışmayı yapmamıştır. Bu özellikle araştırılması gereken bir konudur. Gelişmişlik ile ayrışma bir tezat oluşturmaktadır. Özel sektörün taşımacılığa girmesi ile tamamen ayrışma yine tezat teşkil etmektedir.

Demiryolu taşımacılığının karşılaşması muhtemel zorlukları iyi bir şekilde analiz ederek politika belirlenmez ise. özel sektörün işletmecilik yapmasını sağlayalım derken, belirsizlik ve boşluk ortamı doğabilir. Bu durumda boşluk yabancı demiryolları tarafından doldurulabilir. Bu da ulusal çıkarlar açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur.

-Örnek verecek olursak; Bu durum benzeri, imalat sektöründe de görülebilir. En gelişmiş 2 ülkeyi Almanya ve Fransa'yı ele alalım. Almanya'da imalatı özel sektör yapmaktadır. En önde gelen kuruluş Siemens'tir ve siparişlerinin önemli bölümünü yine devletten almaktadır. Almanya'da başka bir ülke kuruluşunun aldığı önemli oranda sipariş de yoktur.

Bir diğer örnek olarak; Fransa'da Alstom'un şirketinin de batma noktasına geldiğini ve devletin milyarlarca Euro hissesini alarak şirketi kurtardığını da hatırlamak gerekir...

-Yeniden yapılanma sürecinde Bağlı Ortaklıkların durumunun da yeniden ele alınması gerekir. Yani. yüksek üretim maliyetleri ve verimsiz personel yapısından kurtulabilmesi için teknik eleman desteği veya yeni bir istihdam yaklaşımı gerekmektedir(Kalifıye elemanlara verilecek ücretler ve çalışma şartları tekrar düzenlenmelidir. ) Böylece bağlı ortaklık statüsünde bulunan devlet şirketleri de kar eden kuruluşlar haline gelebilecektir.

-Demiryolu zor bir sektördür. Sektörün dinamizmi, ayakta kalabilmesi ve gelişmesi için demiryolu topluluğunu; Altyapı, işletme ve imalatçısı ile koordineli ve devlet desteği olacak şekilde oluşacak bir yapılanmayı göz ardı etmemeli, bunu özellikle başlangıç/geçiş aşamalarında dikkate almalıyız.

-Sektörün başarılı, üretken ve diğer ulaşım tercihleri ile rekabet edebilir bir yapıda olabilmesi, ülkemizin konumu ve gelişimi açısından da büyük önem arztmektedir.Yani burada gerçekleştirilecek yeniden yapılandırma ile sadece demiryolunu değil tüm Türkiye'yi etkileyecek bir çalışmanın başarısı da söz konusu olacaktır. Hızlı tren yatırımlarıyla araç fılosuyla 2023'e koşan demiryollarındaki atılım, şu an belirli bir ivme yakalamışken bu hızlı atılımın önünü yeniden yapılanalım derken kesmemeli, ayrıca urum çalışanlarının da moral ve motivasyonunu bozacak tüm olumsuzluklardan uzak durulmalıdır.

-Son 60 yıldan bu yana ilk defa bu hükümet zamanında Demiryollarına yatırım ve ilginin geldiği bir dönemde doğru adımlar atılmalı yeniden yapılandırma sürecinde de kurumlar arasında bir dağılma olmamasına özen gösterilmeli dikkatli olunmalıdır.

Özel sektörün daha güçlü bir şekilde yeniden yapılanacak sektörde var olmasını istiyorsak dağılmamış, koordineli ve devletin de desteğini arkasında hisseden bir kurum ile özel sektörün daha güzel işler yapacağına ve bu sektöre katkı sunacağına şahit olabiliriz. Aksi durumda özel sektörün de başarısından söz edilemez. Tamamen ayrışma olursa özel sektöründe işletmecilikte var olmasına engel olunabilir. Özel sektör iyi işleyen dinamik bir işletmeci kuruluşla, sektör içerisinde daha büyük başarılar elde edilebilir.

Önerimiz; TCDD'nin örnek aldığı Alman modelinin benimsenmesidir. Bir demiryolu topluluğunun koordinasyon içinde faaliyet göstermesi, dayanışma ve birlik içerisinde hareket edilebilecek bir ortam olması,Türk Tren A.Ş olarak kurulması planlanan şirketin mevcuttaki bağlı ortaklıklar gibi bağlı ortaklık olarak yapılandırılarak devlet tarafından da desteklenmesi başarıyı getirecektir. Bu hususun ilk aşamada önemli olduğunun da bilinmesini isteriz. Bu süreçte çalışanların özlük haklarına olumsuz etki oluşturmadan, çalışanları kargaşa ve belirsizlik ortamına sevk etmeden, özel sektörün bu sistemin içine kontrollü bir şekilde dahil edilmesi sonucunda Demiryollanmızın 2023 vizyonu yürüyüşü aksamadan devam edecektir. Bilgilerinize Arz ederiz.

 

                  
 

Kaynak: http://www.ulastirmamemursen.org.tr/haber.asp?id=1075

Son DüzenlenmeCumartesi, 22 Eylül 2012 14:47
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kürşad YAVUZ

Türkiye İçin Demiryolları

Web site: www.demiryolcuyuz.biz
yukarı çık